شرکت بین المللی آرکا

Languages:
 • انگلیسی,
 • ترکی,
 • فارسی

Overview

Description
شرکت بین المللی آرکا ترکیه مفتخر است ، با سال ها تجربه درخشان در زمینه ارائه خدمات خرید ملک ، اقامت ، اخذ شهروندی و مهاجرت به ترکیه همواره حامی و راهنمای مورد اطمینان متقاضیان خرید ملک در ترکیه باشد.
Areas
 • استانبول

Listings

Contacts

PHONE NUMBER:
E-MAIL ADDRESS:
ADDRESS:
 • استانبول

Members

4-ALI-POUR-AKBAR-_-AGENT-_-ARKA-INTERNATIONAL
 • مشاور ارشد حوزه املاک
 • Top Seller
شرکت بین المللی آرکا ترکیه مفتخر است ، با سال ها تجربه درخشان در زمینه ارائه خدمات خرید ملک ، اقامت ، اخذ شهروندی و مهاجرت به ترکیه همواره حامی و راهنمای مورد اطمینان متقاضیان خرید ملک در ترکیه باشد.
00905348861236
9:00AM - 21:00PM
ARKATR.COM
Services:
1
3-HOSSEIN-HOSSEINI-_-AGENT-_-ARKA-INTERNATIONAL
 • مشاور ارشد حوزه املاک
 • Top Seller
شرکت بین المللی آرکا ترکیه مفتخر است ، با سال ها تجربه درخشان در زمینه ارائه خدمات خرید ملک ، اقامت ، اخذ شهروندی و مهاجرت به ترکیه همواره حامی و راهنمای مورد اطمینان متقاضیان خرید ملک در ترکیه باشد.
00905348861236
9:00AM - 21:00PM
ARKATR.COM
Services:
1
2-YAHYA-GILANI-FAR_-AGENT-_-ARKA-INTERNATIONAL
 • مشاور ارشد حوزه املاک
 • Top Seller
شرکت بین المللی آرکا ترکیه مفتخر است ، با سال ها تجربه درخشان در زمینه ارائه خدمات خرید ملک ، اقامت ، اخذ شهروندی و مهاجرت به ترکیه همواره حامی و راهنمای مورد اطمینان متقاضیان خرید ملک در ترکیه باشد.
00905348861236
9:00AM - 21:00PM
arkatr.com
Services:
1
1-AMIR-BASIR-_-AGENT-_-ARKA-INTERNATIONAL
 • مشاور ارشد حوزه املاک
 • Top Seller
شرکت بین المللی آرکا ترکیه مفتخر است ، با سال ها تجربه درخشان در زمینه ارائه خدمات خرید ملک ، اقامت ، اخذ شهروندی و مهاجرت به ترکیه همواره حامی و راهنمای مورد اطمینان متقاضیان خرید ملک در ترکیه باشد.
00905348861236
9:00AM - 21:00PM
arkatr.com
Services:
1

Agency Details

8:00AM - 21:00PM
 • استانبول